POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Scopul acestei politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem prin intermediul website-ului, de ce le culegem și ce facem cu ele. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veți citi cu atenție.

www.ralucafelea.ro in calitate de „operator” în sensul Regulamentului nr. 679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Unicunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE), respectă dreptul la viata privata al persoanelor care accesează website-ul şi asigură protecţia corectă a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (DCP) pentru vizitatori şi utilizatori.

Vizitatori – persoane care accesează pagina www.ralucafelea.ro, anonimi;
Utilizatori – persoane care utilizează site-ul şi completează formularele de contact din website.

Deși puteti accesa continutul website-ului fara a furniza vreo informatie personala, cu exceptia cookie-urilor si IP-ului (in acest sens te rugam sa consulti Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), ce ar putea intra în categoria datelor cu caracter personal (vizitator), in cazul în care completaţi online informatii cu caracter personal, societatea noastră le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv in baza consimtamantului acordat in mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispozitie a datelor/informatiilor solicitate prin intermediul site-ului www.ralucafelea.ro este considerata ca reprezentand consimtamantul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Atenţionăm vizitatorii şi utilizatorii în mod expres ca toate prelucrarile de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au implinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. In cazul in care are totuși loc o asemenea situaţie, având consecinţă procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparţine în exclusivitate părinţilor.

Responsabilul cu protecţia datelor personale (DPO) poate fi contactat la adresa contact@ralucafelea.ro

Datele personale pe care le solicităm prin completarea formularelor de comunicare din website-ul www.ralucafelea.ro sunt:

 • nume și prenume
 • adresa e-mail;

 

În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă rugăm să nu completaţi formularele de utilizator pe site, ne puteţi transmite mesajul dvs prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site.

Pentru situaţiile în care datele dumneavoastră personale sunt completate de o terţă persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce priveşte autorul înscrierilor.

Scopurile în care prelucrăm datele personale pe care ni le furnizaţi prin completarea formularului de utilizator de la secţiunea respectivă din site sunt:

 • pentru înregistrarea dumneavoastră ca beneficiar al serviciilor on-line;
 • pentru a primi informaţii ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent.
 • pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile şi produsele noastre;
 • pentru a vă transmite newsletter – scrisoarea periodică transmisă prin e-mail prin care veţi fi informaţi cu toate noutăţile apărute, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent.
 • pentru corespondenţa ulterioară cu dumneavoastră.
 • pentru transmiterea ofertelor solicitateîn mod special prin intermediul comentariilor scrise pe site; procesarea cererilor de ofertă, până la preluarea clientilor de către departamentul vânzări; parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract.
 • în scopul soluţionării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de utilizatori.
 • pentru interesul legitim al societăţii; ex: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate şi efectuarea plăţilor aferente; pentru protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

Colectarea şi prelucrarea datelor personale se face cu respectarea Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor),  Constitutia Romaniei, republicata (art. 26);, Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;; Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;

În cazul vizitatorilor site-ului, www.ralucafelea.ro nu cunoaşte date despre aceştia, cu excepţia adresei IP si a cookie-urilor (pentru detalii suplimentare va rugam sa consultati politica de confidenţialitate cu privire la modulele cookie), dar monitorizează numărul vizitatorilor şi secţiunile din site care sunt vizitate în scop statistic.

www.ralucafelea.ro urmăreşte interesul legitim al comunicării uşoare cu clienţii săi, atragerea de noi clienţi, şi monitorizează utilizarea site-ului de către vizitatori, pentru desfăşurarea activităţii economice curente.

Datele personale înscrise de dvs. pe acest website sunt văzute şi de către persoane juridice, operatorii noştri asociaţi sau împuterniciţi, după cum urmează: programatori si dezvoltatori IT care se ocupă de mentenanţa, modificarea aplicaţiei, update-uri actiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurarea mentenantei siteului web; specialisti IT care se ocupa de securizarea infrastructurii, actiune realizata prin intermediul; consultanti in servicii de marketing si agentii media contractate.

In cadrul acestor procese de transfer pe server este posibil ca datele dumneavoastra sa fie transferate strict in scopurile enumerate si în conditiile prevazute in politica de confidentialitate a societăţii.

Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site este determinată după următoarele criterii:

 1. În cazul în care se solicită ofertă, datele se păstrează pe o perioadă necesară cu cea a finalizării relaţiei dintre ofertant şi client;
 2. În cazul clienţilor care au finalizat perioada de ofertare cu semnarea unui contract – pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada necesară pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare şi la protecţia intereselor societăţii;
 3. Pentru ceilalţi utilizatori, care nu îndeplinesc criteriile de la punctul 1 şi punctul 2 de mai sus, datelevor fi prelucrate de catre companie fara o limitare de perioada, cu posibilitatea de retragere a consimtamantului dumneavoastra la orice moment.
 4. În cazul vizitatorilor ocazionali nu se colectează şi nu se stochează date cu caracter personal, cu exceptia cookie-urilor si adresei IP, referitor la care se va avea în vedere Politica cookie.

www.ralucafelea.ro nu va divulga datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi utilizate de catre alţi terti, în afara celor menţionaţi. Este posibil ca datele personale colectate să fie utilizate doar parţial (ex: e-mail – se utilizeaza numai numele si prenumele, formula de adresare domn/doamna si adresa e-mail).

Utilizatorii site-ului www.ralucafelea.ro au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi :

 1. Dreptul de acces la datele personale– inseamna dreptul de a avea acces la datele din formularul completat.
 1. Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care sesizaţi că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: contact@ralucafelea.ro
 2. Dreptul la stergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul dumneavosatră de a obţine din partea societăţii noastre ştergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligaţia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele prevăzute de lege.
 1. Dreptul la restricţionarea accesului la datele personale – semnifică una dintre următoarele situaţii:
 • Rectificare a datelor incorecte sau inexacte, puteţi solicita să se restricţioneze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor şi rectificării;
 • dacă descoperiţi că prelucrarea este ilegală, dar totuşi nu doriti ştergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 • dacă societatea noastră nu mai are nevoie de datele personale sau a s-a împlinit termenul de stocare, însă dumneavoastră doriţi să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanţă;
 • dacă sunteţi împotriva prelucrării, în continuare, puteţi solicita restricţionarea accesului la datele dvs personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului dvs de a vă opune prelucrării. De asemenea, dacă există situaţia ridicării restricţiei la prelucrare, vă vom informa în timp util.
 1. Dreptul de a vă retrage consimtamantul – pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele dumneavoastră se proceseaza ca urmare a acordului exprimat, aveţi posibilitatea în orice moment să transmiteţi un e-mail la adresa contact@ralucafelea.ro prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. Mailul trebuie sa includa informatii despre datele cu caracter personal pentru care doriti sa va retrageti consimtamantul, scopul in care acestea au fost furnizate si canalele de comunicare pentru care optati a va retrage consimtamantul. Retragerea acordului/consimtamantului prelucrarii datelor dvs. personale are ca efect incetarea comunicărilor şi prelucrării, precum si a colaborarii. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor – este posibilitatea pe care o aveţi de a primi datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, aveţi posibilitatea să ne solicitaţi ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), aşa cum ne veţi indica.
 2. Dreptul de a vă opune prelucrării – se aplică doar pentru situaţiile sau cazurile particulare în care vă aflaţi; este dreptul dumneavoastră de a ne solicita să nu prelucrăm datele dumneavoastră în scopul creării de profiluri. Excepţie de la această regulă face situaţia în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului dumneavoastră la opoziţie, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, al dumneavoastra sau al altui utilizator.

Toate drepturile mentionate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, la adresa de email: contact@ralucafelea.ro cu referinta “solicitare GDPR”, cu excepţia dreptului de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercita prin cerere scrisa inaintata autorităţii competente.

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

In mod implicit, site-ul www.ralucafelea.ro utilizeaza diferite tipuri de cookie-uri functionale pentru a imbunatati experienta dumneavoastrain utilizarea acestui site. Pentru mai multe informatii despre politica noastra de cookie sau despre cookie-urile utilizate si modalitatile de activare/dezactivare, va rugam saconsultati politica de cookie-uri disponibila pe siteul nostru.

Prelucrarea mesajelor prin e-mail se face doar in scopul desfașurarii corespondentei cu dumneavoastra. Daca echipa care raspunde de gestionarea mesajelor primite nu va poate raspunde la intrebare, aceasta va trimite e-mail-ul dumneavoastra altui serviciu intern sau externalizat. Puteti fi informat prin e-mail care este acest serviciu și de faptul ca cererea dumneavoastra va fi preluata de acel serviciu. Daca aveti intrebari in legatura cu prelucrarea corespondentei dumneavoastra și a datelor cu caracter personal, le puteti include in mesajul pe care ni-l adresati.

Noi folosim de asemenea canalele de social media pentru a prezenta activitatea si serviciile pe care le oferim clienţilor noştri.  Utilizarea canalului specific de social-media este evidentiata pe acest site cu butoane specifice fiecarui canal.

Puteti să urmariti linkurile de pe site-ul nostru sau pe cele asociate contului Facebook, Instagram. Fiecare canal social-media are propria politica privind modul in care proceseaza datele dumneavoastra personale când accesati site-urile lor.

De exemplu, dacă vă uitati la activitatile noastre pe Facebook vi se va cere consimtamântul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii.

Dacă aveti nelamuriri sau intrebari legate de utilizarea datelor dumneavoastra personale de catre acele site-uri asociate canalelor media mentionate mai sus, trebuie să cititi cu atentie politicile de confidentialitate furnizate de acestea, inainte de a le utiliza.

Pentru informatii privind scopul și volumul colectarii datelor și procesarea și utilizarea ulterioara a datelor de catre Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastra in acest sens și posibilitatile de configurare pentru protejarea spatiului dumneavoastra privat, va rugam sa consultati informatiile privind protectia datelor de la Facebook:   http://www.facebook.com/

Vom dezvălui datele dumneavoastră personale către entităţi în cazul în care considerăm, cu bună-credinţă, că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare în mod rezonabil sau sunt solicitate pentru:

Politica noastră de confidenţialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afişate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii www.ralucafelea.ro sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de confidenţialitate nu include practicile referitoare la informaţii care aparţin altor companii şi organizaţii care fac reclamă serviciilor noastre şi care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel şi alte tehnologii pentru a afişa şi a oferi anunţuri relevante.

Politica noastră de confidenţialitate se poate modifica periodic. Drepturile dumneavoastra în baza acestei Politici de confidenţialitate pot fi diminuate sau extinse conform noilor reglementări legislative. Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi postate pe pagina web www.ralucafelea.ro şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate.

Continuarea accesului dumneavoastra la continutul site-ului www.ralucafelea.ro constituie un accept al politicii noastre de confidentialitate.

Link-uri utile:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click AICI.